اتاق ها

دو تخته

داری 41 اتاق دو تخته ( دبل )

سه تخته

داری 100 اتاق سه تخته ( تریپل )

سوئیت یک خوابه

داری 13 سوئیت یک خوابه

یک تجربه فراموش نشدنی در کیش را برنامه ریزی کنید

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا اقامت و تجربه خود را با بودجه اختصاص داده شده خود مطابقت دهید

اکنون اقامت خود را رزرو کنید